Bettina
Bettina er pædagog og TR- repræsentant for pædagogerne. Hun blev ansat i oktober 2007.

Connie
Connie er pædagog. Hun blev ansat i 1991.

Dennis
Dennis er pædagogisk assistent. Han blev ansat som medhjælper  i 2008 og var på uddannelsesorlov i 2010.

Gitte
Gitte er leder. Hun blev ansat som pædagog, da Strandhuset åbnede, siden blev hun souschef og i 2014 blev hun ansat som leder.

Henrik
Henrik er medhjælper og er TR-repræsentant for pædagogmedhjælperne. Han blev ansat i september 1987.

Ida
Ida er medhjælper. Hun blev ansat i et barselsvikariat medio august 2013 og blev efterfølgende fastansat.

Karin
Karin er køkkenmedarbejder. Hun blev ansat i juli 2014 i forbindelse med Strandhuset fik madordning for børnehavebørn.

Kirsten
Kirsten er pædagog og er personalets arbejdsmiljørepræsentant. Hun blev ansat i  september 1983.

Malene
Malene er pædagog. Hun blev ansat den 1. februar 2011.

Marianne
Marianne er medhjælper. Hun blev ansat i august 2009. .

Martin
Martin er medhjælper. Han blev ansat i 2009. Han er medhjælper på Delfinstuen. Han er vores musiker og spiller guitar, når vi har fællessang med alle børnene om fredagen.

Morten
Morten er pædagog. Han var ansat som medhjælper  i 2002 og blev ansat igen efter sin pædagoguddannelse i februar 2010.
Ninna
Ninna er pædagog. Hun har været ansat som medhjælper i flere omgange første gang i september 2005. Ninna har i den tid hun har været i Strandhuset læst til pædagog sideløbende med sit arbejde som medhjælper. Hun varetager administrative opgaver indtil vi får ansat en ny souschef.

Pia
Pia er pædagog. Hun blev ansat i september 2007.

Zina
Zina er medhjælper. Hun har været ansat som medhjælper i flere omgange første gang i 2004, hvorefter hun tog en afstikker til en børnehave i Valby, for at vende tilbage i september 2011.

Miyuki
 Miyuki er køkken medarbejder. Hun blev ansat medio maj 2017.

Kenneth
Kenneth er medhjælper og har været ansat siden juni 2015. Han er efter flere forlængelser blevet fastansat og han er at træffe overalt i huset.

Stefan

Stefan er pædagog og bliver ansat den 1. juli i foreløbig 4 måneder.

Malou
Malou er EGU-elev som køkkenmedarbejder og er lønnet af Hvidovre kommune. Hun er startet i august 2015 og er foreløbig ansat til 31. januar 2018.

Puk
Puk er nu EGU-elev pr. 15. maj 2017 og er lønnet af Hvidovre kommune. Hun startede i huset i november 2015 som praktikant fra ungeindsatsen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bente
Bente er Strandhusets  “bedste”. Bente startede med at komme i huset i august 1992, hvor hun gik på efterløn som lærer. Bente kommer på besøg en gang om ugen og hun bliver på en stue i ½ år ad gangen, så hun kan nå at lære børnene at kende. Bente er en kunstner, der kan lidt af hvert, hvilket børn og voksne nyder godt af. Hun er god til at fortælle eventyr, som hun har malet tegninger/malerier til og historier om gamle dage.