Vi har følgende lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag før påsken
  • 1. maj
  • Fredag efter Kristi Himmelfarts dag
  • Grundlovsdag den 5 juni
  • Juleaftensdag den 24. december
  • Dagene mellem jul og nytår
  • Pædagogisk dag fredag i uge 41.

Hvidovre kommune tilbyder alternativ pasning på lukkedagene dog ikke grundlovsdag og juleaftensdag og det er et tilbud til alle børn, hvor forældre ikke selv har mulighed for at passe deres egne børn.

Arrangementer i Strandhuset 2017:

  • Fredag d.19. maj holder vi sommerfest med børn og forældre fra kl.15 til kl. 18. Det er et arrangement, der kræver at forældrene kan hjælpe til med bl.a. indkøb. Opslag følger.
  • Onsdag d. 4. oktober har vi det årlige forældremøde med bl.a. valg til bestyrelsen. Opslag følger.
  • Tirsdag d. 5. december er der julefest fra kl. 15 – 17. Der vil på sædvanlig vis blive solgt gløgg og æbleskiver, være Luciaoptog og masser af julehygge.