Som nye børn og forældre i Strandhuset vil der være mange forhold, I som barn og forældre skal vænne jer til/ tage stilling til. Vi ved, at institutionskultur kan være mange ting og være vidt forskellig fra institution til institution.

Derfor har vi lavet en velkomstpjece, der kan gøre det lidt lettere at lære vores kultur og traditioner at kende.
Velkommen i Strandhuset 2016

Som forældre har I forventninger til os og vi har ligeledes forventninger til jer. Vores forventninger til jer forsøger vi at beskrive undervejs i pjecen.
I de tilfælde at pjecen ikke giver jer et fyldestgørende svar, regner vi det som naturligt, at I som nye forældre vedbliver at stille spørgsmål, indtil vi som personale har formået at give et tilstrækkeligt uddybende svar.

Vi vil understrege, at vi tager pædagogik og udvikling alvorligt. Det er grundlaget for næste generations mulighed for at få et godt liv. Vi vil derfor altid være åbne for forslag til forbedringer, men der vil og må også være forhold i dagligdagen, som vi må holde fast i ud fra vores professionelle viden og erfaring om, hvad der fungerer i forhold til at udvikle børnene og institutionen med henblik på, at børnene skal blive helstøbte medborgere og institutionen fungere som en pædagogisk udviklende, tryg og anerkendende institution.

Hvis I er interesseret i yderligere oplysninger vores pædagogiske linje, kan I læse mere i vores læreplan m.v.

Den første samtale
Inden dit/jeres barn begynder i Strandhuset har vi en 1. forældresamtale, som skal hjælpe os med at få barnet til at falde til hos os. Vi har et samtaleskema, som vi tager udgangspunkt i.

Forsikring af dit barn

  • Tandskader

Hvis barnet får tandskader, behandles disse af den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år. Hvis en eventuel skade kræver behandling efter at barnet er fyldt 18 år, skal denne behandling ske hos egen tandlæge og for egen regning.

  • Børnenes ejendele

Institutionen har intet ansvar for de ejendele, som børnene og deres forældre selv medbringer. Det gælder tøj, briller, smykker, legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler m.v. Institutionen har ikke en forsikring, der dækker børnenes private ejendele.

  • Børnenes erstatningsansvar

Børn er – ligesom voksne – erstatningsansvarlige for skader, som de forvolder på andre mennesker og andres ejendele. Dette gælder både ved aktiviteter i institutionen, ved aktiviteter der afholdes udenfor institutionen, for eksempel udflugter, lejrskoler, virksomhedsbesøg, børnefødselsdage eller lignende.

Familiens indboforsikring har muligvis en ansvarsdækning, der i nogle tilfælde kan betale for det erstatningskrav, som bliver rejst overfor barnet, spørg i dit forsikringsselskab.

Der gælder særlige regler for helt små børn, spørg i dit forsikringsselskab.

  • Transport af børn i biler

Når børn er passagerer i en bil eller bus er børnene dækket af køretøjets ansvarsforsikring efter færdselslovens bestemmelser. Dækningen gælder uanset, om transporten sker i en privat bil eller køretøj ejet af institutionen. Dækningen omfatter al kørsel, uanset formål.

Ved planlagt kørsel skal institutionen indhente forældrenes tilladelse.

Kørsel med børn uden forældrenes tilladelse, vil kun ske i akutte nødsituationer.