Strandhusets pædagogiske læreplan beskriver og dokumenterer, hvordan vi griber arbejdet med børnenes læring og udvikling an. Læreplanen er udarbejdet i 2015. Vi er i gang med at udarbejde evalueringsafsnit til læreplanstemaerne og disse bliver lagt på hjemmesiden så snart vi er færdige med dem.

Vi har valgt at indlede hvert læreplanstema med et teoretisk perspektiv fordi det giver et indblik i nogle pædagogiske pointer og perspektiver, som er med til at danne baggrund for, hvorfor vi arbejder som vi gør. Læreplanen fremtrækker teoretiske pointer og perspektiver, der trækker spor til og understøtter det pædagogiske arbejde i den daglige praksis.

Læreplan 2015

Læreplans tema – 2016

Hvidovre Kommunes læringsforståelse på 0-6 års området
Synet på børn og børns læring i Hvidovre Kommune tager udgangspunkt i en forståelse af barnet som værende aktivt lærende. Læringsmiljøet i Strandhuset afspejler dette læringssyn.

Hvidovre Kommunes læringsforståelse