Strandhuset er en selvejende institution, hvilket betyder at den drives på en kontrakt mellem bestyrelsen og kommunen. Kommunen betaler et månedligt driftstilskud i lighed med en kommunal institution. Forældrebetalingen er ens for selvejende og kommunale institutioner og der arbejdes ud fra samme lovgivning.

Bestyrelsen er en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at bestyrelsen har arbejdsgiverkompetence og derved ansvar for Strandhusets drift. Bestyrelsen har typisk uddelegeret væsentlige dele af ansvaret til lederen.

Når man vælger at stille op til bestyrelsesposter, skal man gøre sig klart, at man repræsenterer alle børn og forældre.

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand samt næstformand og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes normalt 4 møder årligt og formanden indkalder til møderne.

Bestyrelsen har et selvstændigt tilsynsansvar og skal påse, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages efter reglerne.
Det påhviler kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med den daglige drift.

Er du interesseret i at stille op til næste bestyrelsesvalg kan du kontakte Gitte for at få yderligere oplysninger om arbejdet.

Bestyrelsesliste for 2016/2017.
UDPEGET AF BØRNERINGEN:
Ida Marboe Bondolowski – formand (Lova)
Tlf: 28 94 56 54
E-mail: idamb@live.dk

Tina Cartey Hansen (Samuel)      
Tlf: 22 80 52 25
E-mail: tinacartey@gmail.com

UDPEGET AF HVIDOVRE KOMMUNE:
Susanne Wad Leth, suppleant Inger Suppli

FORÆLDREVALGTE I 2015 FOR 2 ÅR

Kirstin Mannstedt – næstformand (Nikolaj & Maria)
Tlf: 22 16 71 85
E-mail: kirstin.mannstedt@online.de

Signe C. Jørgensen (Holger & Agnes)
Tlf: 26 14 94 32
E-mail: mayaholm@hotmail.com

Gitte Gjørdrik-Andersen (Filippa)
Tlf: 29 93 15 57
E-mail: gigjoe@buf.kk.dk

FORÆLDREVALGTE I 2016 FOR 2 ÅR:

Stine Roldgaard (Seraphia)
Tlf: 30 28 78 25
E-mail: stine@roldgaard.dk
Zidsel Natalie Larsen Drachmann (Isabella)
Tlf: 31 60 31 84
E-mail: zidseldrachmann@gmail.com

PERSONALEVALGT I 2013 FOR 2 ÅR
Bettina Skouenby, suppleant Henrik Albrechtsen 

FORÆLDRESUPPLEANTER VALGT I 2016 FOR 1 ÅR:
Linda Friis Alstrup (Frida)
Tlf:
E-mail:

Kristina Ravn (Emilie)
Tlf:
E-mail: